מוצרים


שימו לב!
התווספה אופציה חשובה להתמרות הכוללת את הנחייה 5.2 בתקנות כלשונן, עבור ניפוי אוטומטי.


יצוא לחני"ת מתוך גיאו אלפיים כלול בגרסה 10.2 האחרונה
יצאה מפ אלפיים גרסה 10.2 לחלונות XP/7/8
כולל עדכון למבא"ת
כולל אפשרויות ייצוא ישיר לאוטוקד דרך OLE וייצוא לקבצי אקסל
לסרטון הדגמה עבור SNAP לחץ כאן
להסברים מפורטים עבור SNAP לחץ כאן
יומן מעקב פיתוח תוכנה:
News after 8-6-2006 (Heb).doc