גישור, בוררות

גישור, בוררות


החברה משמשת כמרכז לגישור, בוררות, ניהול ופתרון סכסוכים מאז שנת 2003 עת קיבל המנכ"ל והבעלים של החברה תעודת מגשר מכב' השופט דן ארבל, נשיא בית המשפט המחוזי בזמנו. בנוסף, מספר מאנשי המשרד עברו קורס הכשרת בוררים ומומחים מטעם ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמיים בשיתוף עם המוסד לבוררות, לשכת עורכי הדין בישראל.

הקורס ותכניו מיועדים למהנדסים ואדריכלים חברי הארגון (מכל הדיסציפלינות) וזאת במטרה לאפשר את הכשרתם כבוררים וכנותני חוות דעת, בין השאר, בכל נושאי הליבה בהתאם לסילבוס הקורס ובסוגיות הנוגעות בעיקרן לסכסוכים הקשורים בתחומי בניה, תשתית, מערכות, ניהול פרויקטים וכן, בנושאי שכ"ט. במהלך הקורס נסקרו בפני המשתתפים הכללים הבסיסיים לניהול בוררויות וכתיבת חוות דעת.

המשרד עסק גם בניהול סכסוכים ופתרונם בשימוש בהליך הגישור כדרך לפתרון סכסוכים אם במסגרת הליכים של שיוך דירות והפרטה בקיבוצים ואם במסגרת מושבים. בעבודתנו אנו שמים את הדגש לפתרון של WIN-WIN SITUATION בו הדגש על הצרכים והיכולות של הצדדים, תוך הבאתם לפתרון הסכסוך בהסכמה וסיפוק דו-צדדיים.