מדידות

שירותי מדידות


מדידות הנדסיות מהוות חלק בלתי נפרד מכל תהליך תכנוני. אנו מבצעים מדידות לצורך הכנה ועדכון מפות טופוגרפיות, מפות מצביות, סימון קווי בניין, מדידות לטופס 4, תוכניות לצורכי רישום (תצ"ר), קבלת היתרי בניה, מפות רקע ומדידות הנדסיות, מדידה של מקרקעין עבור מערכות מידע גיאוגרפיות, מדידת בתים משותפים ורישומם בטאבו, מדידת תשתיות תת-קרקעיות ותשתיות עיליות, מדידות לצרכי ארנונה, מדידת עתיקות ושימור אתרים או מבנים, מדידות כרקע לתוכניות בנין עיר ובכללן מדידת עצים וסיווגם כולל מיספורם בשטח, מדידת כבישים ותעלות כולל חתכי אורך וחתכי רוחב וחישובי כמויות ועוד.

אנו מלווים את לקוחותינו בכל צעד לאורך תהליכי התכנון השונים כמו גם בהליכי רישום המקרקעין, על מכלול פעולותיו, ובכלל זה המדידה לצרכי רישום, הכנת תכנית הפרצלציה, אישורה במרכז למיפוי ישראל ורישומה בלשכות רישום המקרקעין (טאבו) וכל זאת בליווי מודדים מוסמכים ומודד מבקר ממשרדינו.

אנו נעזרים ברשת לווינים ובמכשירי מדידה מדוייקים כדי לבצע מדידות לפי תקנות המדידה בעזרת נסיון מעשי רב ומומחיות מקצועית שצברנו במהלך השנים.