מודד מבקר

מודד מבקר


מנכ"ל והבעלים של חברת ר.ג.מ. גיאודזיה והנדסה בע"מ, מר איתן גלבמן, קיבל מינוי מודד מבקר ממנכ"ל מפי בשנת 2009. לאחר פחות משנה הודיע איתן למנכ"ל מפ"י כי ברצונו לוותר על המינוי.

החל מיולי 2014 הוחזר מינוי המודד המבקר לאיתן לאחר בקשתו והוא נערך מבחינת פינוי הזמנים והמרץ לבקר תוכניות. לאיתן ניסיון רב בביקורת. באמתחתו ביקורת של מאות גושי קמ"ק במפ"י וכן של תצ"ר.

משרדנו עתיר ניסיון בהכנת תוכניות לצרכי רישום, החל מתוכניות קטנות ופשוטות דרך תוכניות גדולות, מסובכות ומורכבות. אנו מחזיקים במערך תוכנות מגוון וקשר ישיר עם מאגרי הנתונים המאפשרים סיוע והדרכה בהכנת תוכניות למודדים המבוקרים.